ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

Smart Visa ซึ่งเป็นวีซ่าประเกทพิเศษ เพื่อดึงดูดชาวต่างชาติที่มีทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ผู้บริหารระดับสูง นักลงทุน ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น เข้ามาทำงานในประเทศไทย

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ ลงทุน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการชักจูง และส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในประเทศไทยโดย รัฐบาลมีนโยบายมุ่งเน้นพัฒนาให้ประเทศไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม จึงได้เพิ่มมาตรการสนับสนุน และส่งเสริมให้บุคลากรที่มีทักษะและเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาทำงานและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S Curve) ด้วย Smart Visa ซึ่งเป็นวีซ่าประเกทพิเศษที่ถูกออกแบบขึ้น เพื่อดึงดูดชาวต่างชาติที่มีทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ผู้บริหารระดับสูง นักลงทุน ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น เข้ามาทำงานในประเทศไทย

ดาว์นโหลดเอกสารด้านล่าง

Smart-Visa-ver-Eng

Smart-Visa-ver.Thai

เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/