ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ประกาศเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 12 – 25 ตุลาคม 2565

พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 ตำแหน่ง รวม 1 อัตรา
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน               จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง รวม 5 อัตรา
1. คนงาน           จำนวน 2 อัตรา

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครคัดเลือกสามารถ ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่  เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 12 – 25 ตุลาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-182-4195-7 ต่อ 127

เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/