ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

CAAT จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำการปฏิบัติ (Lead Implementer) เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562

CAAT จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำการปฏิบัติ (Lead Implementer) เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 26 – 30 กันยายน 2565 สำนักงานการบินพล

เมื่อวันที่ 26 – 30 กันยายน 2565 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำการปฏิบัติ (Lead Implementer) เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562 แก่หน่วยงานที่คาดว่าจะเป็นหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศที่มีภารกิจหรือให้บริการด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ทางอากาศ จำนวนทั้งสิ้น 19 หน่วยงาน ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยมีนายศรัณย เบ็ญจนิรัตน์ รองผู้อำนวยการ CAAT เป็นประธาน รวมถึงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของพรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ฯ และสามารถระบุโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศของหน่วยงาน จัดทำประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีพลอากาศตรี อมร ชมเชย รองเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) เป็นผู้มอบใบ Certificate แก่ผู้ผ่านการอบรม

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/