ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

“บาส” เดชาพล นักกีฬาแบดมินตัน คู่ผสม มือ 1 โลก เข้ารับบริการด้านเวชศาสตร์การกีฬา ณ คลินิกการกีฬากรมพลศึกษา

“บาส” เดชาพล นักกีฬาแบดมินตัน คู่ผสม มือ 1 โลก เข้ารับบริการด้านเวชศาสตร์การกีฬา ณ คลินิกการกีฬากรมพลศึกษา

วันที่ 4 ตุลาคม 2565

 

   “บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์ นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย ประเภทคู่ผสม มือ 1 ของโลก เข้ารับบริการด้านเวชศาสตร์การกีฬา จากคลินิกการกีฬากรมพลศึกษา ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร. วนิดา พันธ์สอาด ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา พร้อมด้วยนางสาวชัชฎาพร พิทักษ์เสถียรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้การต้อนรับ โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบําบัดทางการกีฬาให้การดูแลรักษา ฟื้นฟูการบาดเจ็บจากกีฬา ซึ่งกรมพลศึกษาโดยสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬามีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนสร้างศักยภาพความพร้อมด้านร่างกายของนักกีฬาไทย ช่วยส่งเสริมนักกีฬาเพื่อพัฒนาผลงานการเล่น ลดการบาดเจ็บ ตลอดจนการป้องกัน การรักษา และการฟื้นฟูการบาดเจ็บจากการกีฬา เปิดให้บริการคลินิกการกีฬา ณ อาคารกีฬานิมิบุตร  สนามกีฬาแห่งชาติ รวมทั้งยังเผยแพร่องค์ความรู้และสื่อเผยแพร่ด้านเวชศาสตร์การกีฬาเกี่ยวกับการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ การบริการให้คำปรึกษาด้านเวชศาสตร์การกีฬา ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ ทั้ง Line@คลินิกการกีฬา หรือเพจเฟสบุคสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา มุ่งส่งเสริมการพัฒนาการกีฬาและนักกีฬา ประสานเชื่อมโยงกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุผลตามเป้าประสงค์ทางการกีฬาของประเทศต่อไป”

 

  ณ คลินิกการกีฬา อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More