ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 การวางผังนโยบายระดับประเทศ ภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

รายละเอียดการประชุม

เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/