ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เชิญชวนสมัครบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษย์ประจำปี 2565

เชิญชวนสมัครบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้าน

เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/