ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น. นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยผู้แทนข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประกอบพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมรูปทรงงาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2565

จากนั้น ได้กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และนำผู้ร่วมพิธียืนสงบนิ่ง เป็นเวลา 89 วินาที เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวจังหวัดสมุทรปราการ และพสกนิกรไทยทุกหมู่เหล่า

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงรักและทรงห่วงใยพสกนิกร ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียน และพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร นับแต่พุทธศักราช 2493 กล่าวได้ว่าบนผืนแผ่นดินไทยนี้ ไม่มีพื้นที่ใดที่พระองค์มิเคยเสด็จพระราชดำเนิน ทรงเสียสละแม้ประโยชน์และความสุขส่วนพระองค์เพื่อความสุขของอาณาประชาราษฎร์ชาวไทย

จังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัดที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ และพระราชทานพระราชดำริผ่านโครงการต่างๆ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข ให้กับพสกนิกรในจังหวัดสมุทรปราการ อาทิ โครงการถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก โครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรม สะพานภูมิพล 1 และสะพานภูมิพล 2 โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการลูกพระดาบสสมุทรปราการ ตามพระราชดำริ โครงการจัดตั้งโรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจน สถาบันราชประชาสมาสัย โครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ เป็นต้น
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ


เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/