ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

แผ่นดินไหว ประเทศเมียนมา (Myanmar)

แผ่นดินไหว ประเทศเมียนมา (Myanmar)

วันที่: 17 ตุลาคม 2565 เวลา: 07:17 น. (ประเทศไทย)ขนาด: 2.3 จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว: ประเทศเมียนมา (Myanmar)ละติจูด: 21° 04′ 04” เหนือลองจิจูด: 99° 53′ 53” ตะวันออกความลึกจากระดับผิวดิน: 1 กิโลเมตรเพิ่มเติม: TMD

Credit : พยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา