ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ประกาศสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3 เรื่องรับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3 ตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค. 2565 – 21 ต.ค. 2565

สามารถอ่านรายละเอียดได้ในเอกสารประกาศ

เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/