ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

พัทยารับสังคมสูงวัย จับมือ DGA ดัน ‘แอปฯ ทางรัฐ’ เช็กเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ได้ทุกที่ ทุกเวลา

พัทยารับสังคมสูงวัย จับมือ DGA ดัน ‘แอปฯ ทางรัฐ’ เช็กเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ได้ทุกที่ ทุกเวลา

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA โดย ดร.อาศิส อัญญะโพธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จับมือกับพัทยา โดย นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา จัด ‘งานเปิดตัวบริการด้านสวัสดิการเบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ บนแอปพลิเคชันทางรัฐ’ เพื่ออำนวยความสะดวกให้พี่น้องชาวพัทยาสามารถเข้าถึงข้อมูลการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการได้ด้วยตนเองบน ‘แอปพลิเคชันทางรัฐ’ พร้อมร่วมเสวนาในหัวข้อ ‘พัทยาเมืองอัจฉริยะ ใกล้แค่ปลายนิ้ว’ โดยมี นางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนางสาววิริยา เนตรน้อย รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ร่วมเสวนาในครั้งนี้ ต่อเนื่องด้วยการสาธิตวิธีการใช้แอปฯ ทางรัฐ โดยนายอธิบดี ลิมสัมพันธ์สันติ หัวหน้าทีมบริหารจัดการแพลตฟอร์ม DGA เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพร้อมแนะนำบริการรัฐที่มีกว่า 68 บริการให้ประชาชนที่สนใจ ในวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ดร.อาศิส กล่าวว่า สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. ได้หารือกับเมืองพัทยา เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการของเมืองพัทยา จากระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e- Social Welfare) ของกรมบัญชีกลาง สำหรับให้บริการบนแอปพลิเคชันทางรัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการของรัฐได้อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยพี่น้องชาวพัทยาสามารถเช็กข้อมูล จำนวนเงิน วันที่จ่ายเงิน และผลการจ่ายเงินได้

นอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึงบริการจากภาครัฐได้ง่ายๆ แค่ปลายนิ้วสัมผัส ทั้งตรวจสอบเครดิตบูโร, ค่าน้ำ, ค่าไฟ, ข้อมูลผู้ประกันตน, เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด, เช็กใบสั่งจราจร และ ออมเงินกับ กอช. สร้างบำนาญวัยเกษียณ ฯลฯ ซึ่งมีกว่า 68 บริการที่อยู่บนแอปฯ ทางรัฐ เพียงดาวน์โหลดติดมือถือไว้ ก็จะเข้าถึงบริการรัฐได้ทุกช่วงวัย ในแอปฯ เดียว ซึ่งสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ ทางรัฐ.com

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญทั้งในด้านการตอบโจทย์การใช้ชีวิตในยุค New Normal ของเมืองพัทยา ซึ่งสมกับเป็น Smart City ที่มุ่งให้ประชาชนมี Smart Life และร่วมเป็นหนึ่งในพลังสำคัญในการนำภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัลด้วย

ด้านนายปรเมศวร์ กล่าวว่า เมืองพัทยามีความยินดีที่ได้รับการสนับสนุนในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเสริมศักยภาพการให้บริการภาครัฐแก่พี่น้องชาวพัทยาให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและสวัสดิการต่างๆ ของรัฐได้สะดวก ซึ่งสอดคล้องกับแนวทาง NEO PATTAYA ‘เมืองท่องเที่ยวโฉมใหม่’ ที่มุ่งให้เมืองพัทยาพัฒนาครอบคลุมทุกด้านอย่างทันสมัย ทันโลก ทันเหตุการณ์ และก้าวสู่โลกดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน

Read More

เครดิตข่าวจาก : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)