ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดสมุทรปราการ เปิดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2565 แนะนำประชาชนเดินทางด้วยรถไฟฟ้าBTS หรือรถโดยสารธารณะ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการประจำปี 2565 พร้อมด้วยนายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนชาวจังหวัดสมุทรปราการและใกล้เคียง ร่วมงานในครั้งนี้
ซึ่งงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการประจำปี 2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 26 ตุลาคม 2565 บริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ และ ฝั่งองค์พระสมุทรเจดีย์ โดยภายในงานจะมีการออกร้านกาชาดของเหล่าชาดจังหวัดสมุทรปราการ จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค การละเล่นพื้นบ้าน การแสดงมหรสพ ให้ประชาชนชมฟรีทุกคืน และแนะนำประชาชนที่จะเดินทางมาเที่ยวชมงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2565 ให้เดินทางด้วยรถไฟฟ้าBTS ลงสถานีสำโรง หรือรถโดยสารธารณะเพื่อความสะดวกในการเดินทาง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งสวมหน้ากากอนามัย และหมั่นล้างมือสม่ำเสมอ
#สมุทรปราการ #งานกาชาด #งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์
แหล่งที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ

เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/