ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เตือนประชาชน ห้ามเพาะเลี้ยง ซื้อขาย ครอบครอง ปิรันยา ปลาต่างถิ่นสุดอันตรายอย่างเด็ดขาด

เตือนประชาชน ห้ามเพาะเลี้ยง ซื้อขาย ครอบครอง ปิรันยา ปลาต่างถิ่นสุดอันตรายอย่างเด็ดขาด

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ปลาปิรันยา เป็นปลาที่มีความดุร้ายมากขึ้นเมื่อเวลาหิวจัด จนถูกขนานนามว่า เพชฌฆาตแห่งลุ่มน้ำจืด นอกจากนี้ ยังสามารถแพร่ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว เมื่อถึงฤดูสืบพันธุ์จะมีการสร้างรังและวางไข่ติดกับกอของพืชน้ำ โดยแม่ปลาปิรันยาบางชนิด สามารถวางไข่ได้ถึงครั้งละประมาณ 6,000 ตัว และจะมีอายุขัยยาวนานถึง 10 ปี

สำหรับประเทศไทย ได้มีประกาศห้ามมิให้มีไว้ครอบครอง หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร หรือนำไปปล่อยในที่จับสัตว์น้ำโดยเด็ดขาด สำหรับปลาปิรันยา ทุกชนิดและทุกขนาด รวมทั้งไข่และน้ำเชื้อ เนื่องจากถิ่นกำเนิดเดิมมีสภาพแวดล้อมไม่แตกต่างกับแหล่งน้ำธรรมชาติในประเทศไทยมากนัก หากหลุดรอดลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติอาจปรับตัวและอยู่อาศัยในแหล่งน้ำธรรมชาติของไทยได้และจะก่อให้เกิดอันตรายอย่างมาก เพราะนอกจากจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแหล่งน้ำและสัตว์น้ำพื้นเมืองของไทยแล้ว ยังเป็นการคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพ จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจในระยะยาว รวมทั้งอาจเป็นอันตรายต่อประชาชนที่ลงไปใช้ประโยชน์ในแหล่งน้ำสาธารณะด้วย

แต่ด้วยลวดลายที่สวยงามของปลาปิรันยา ทำให้พบการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายในกลุ่มผู้นิยมเลี้ยงปลาแปลกและปลาหายาก ซึ่งกรมประมงได้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โดยมีบทลงโทษสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนกระทำความผิดตามพระราชกำหนดการประมง 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 64 ในข้อหา ครอบครองสัตว์น้ำที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ หรือต่อสัตว์น้ำอื่น สิ่งแวดล้อมของสัตว์น้ำ ทรัพย์สินของบุคคลหรือสาธารณสมบัติ มีโทษตามมาตรา 144 ผู้ใดฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีปล่อยปลาปิรันยาในที่จับสัตว์น้ำ มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221008114311035

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More