ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เทศบาลเมืองพระประแดง จัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปี 2565

เทศบาลเมืองพระประแดง จัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปี 2565

เทศบาลเมืองพระประแดง จัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปี 2565

เทศบาลเมืองพระประแดง กำหนดจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปี 2565 ขึ้น ระหว่างวันที่ 14 – 16 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณลำน้ำเจ้าพระยาหน้าเมืองพระประแดง

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันเรือยาว การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ และการแข่งขันตะกร้อลอดห่วง

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221016140026273

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More