ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รายงานสถานการณ์น้ำโครงการชลประทานอำนาจเจริญ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2565

รายงานสถานการณ์น้ำโครงการชลประทานอำนาจเจริญ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2565

ปริมาณน้ำ 4 อ่าง 1 เขื่อน

อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน ความจุ 19.325 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 18.128 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 93.80 % ใช้การได้ 17.237 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ ความจุ 7.438 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 7.459 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 100.27 % ใช้การได้ 6.915 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับ ความจุ 0.426 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 0.421 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 98.73 % ใช้การได้ 0.303 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท ความจุ 10.600 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 10.716 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 101.09 % ใช้การได้ 10.316 ล้าน ลบ.ม.

เขื่อนลำเซบาย ความจุ 12.200 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 10.934 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 89.62 % ใช้การได้ 10.834 ล้าน ลบ.ม.

สถานการณ์น้ำท่า

แม่น้ำโขง วัดที่สถานีชานุมาน ระดับน้ำ 3.58 เมตร ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 9.42 เมตร สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้ำปกติ แนวโน้มลดลง

ลำเซบายวัดที่เขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญ ระดับน้ำหน้าเขื่อน +120.59 ม.รทก. ต่ำกว่าระดับพนัง 2.91 เมตร ระดับท้ายเขื่อน +120.59 ม.รทก. สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้ำมากเฝ้าระวัง แนวโน้มลดลง

ลำเซบก วัดที่อำเภอลืออำนาจ สะพานข้ามลำเซบกระดับน้ำอยู่ที่ 4.40 เมตร ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 0.60 เมตรสถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้ำมาก แนวโน้มลดลง

ติดตามสถานการณ์น้ำ โครงการชลประทานจังหวัดอำนาจเจริญ โทร 045-451-554 ต่อ 101

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221018102517664

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More