ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

หมอใหญ่กรุงเก่า : แนะประชาชนล้างมือถูกวิธี ห่างไกลโรค

หมอใหญ่กรุงเก่า : แนะประชาชนล้างมือถูกวิธี ห่างไกลโรค

นายยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การล้างมือ ถือเป็นเรื่องสำคัญ ดูเหมือนจะทำได้ง่าย แต่กลับทำได้ยาก เพราะประชาชนส่วนใหญ่นั้น ยังล้างมือไม่ถูกวิธี จึงเป็นบ่อเกิดโรคและอันตรายต่าง ๆ สถิติจากองค์การยูนิเซฟ พบว่า แต่ละปีมีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ ต้องเสียชีวิตจากโรคท้องร่วมถึง 3.5 ล้านคน และจากโรคปอดบวมอีก 2 ล้านคน การล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้ถูกวิธีสามารถลดการเสียชีวิตจากโรคท้องร่วงถึงร้อยละ 50 และโรคปอดบวมร้อยละ 25 ทุกวันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day) เพื่อรณรงค์ให้ประชากรทั่วโลกล้างมือด้วยน้ำและสบู่อย่างถูกวิธี ซึ่งเป็นการป้องกันเชื้อโรคได้อีกทางหนึ่ง

มือ เป็นพาหะนำเชื้อโรคและเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายที่สุด เพราะเมื่อมือสัมผัสกับเชื้อที่อยู่ในข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ และใช้มือนั้นสัมผัสอาหาร ปาก ตา ก็สามารถนำเชื้อเข้าสู่ร่างกายได้ โดยเชื้อเหล่านี้อาจเป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อที่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต เช่น โรคท้องร่วง โรคมือเท้าปาก โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งแพร่ระบาดอย่างมากในประเทศไทย หรือแม้แต่จากการระบาดของโรคติดต่อ เช่น ตาแดงให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง

การล้างมือให้ถูกวิธีด้วยน้ำและสบู่มี 7 ขั้น ดังนี้

1.ฝ่ามือถูกัน 2.ฝ่ามือถูกหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว 3.ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว 4. หลังนิ้วมือถูกฝ่ามือ 5. ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ 6. ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือ และ 7. ถูรอบข้อมือ

นพ.ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง กล่าวต่อว่า เพื่อให้ประชาชนห่างไกลจากโรค ควรหมั่นล้างมือให้สะอาด ประกอบกับการออกกำลังกายสม่ำเสมอ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร. 0 3524 1520 ต่อ 110

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221018123648711

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More