ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

พ่อเมืองกรุงเก่า เปิดจวนต้อนรับคณะกรรมการและเยาวชนจากจังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 39 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตสังคมพหุวัฒนธรรมร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พ่อเมืองกรุงเก่า เปิดจวนต้อนรับคณะกรรมการและเยาวชนจากจังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 39 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตสังคมพหุวัฒนธรรมร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พ่อเมืองกรุงเก่า เปิดจวนต้อนรับคณะกรรมการและเยาวชนจากจังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 39 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตสังคมพหุวัฒนธรรมร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 18 ตุลาคม 2565 ที่ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นายอารีย์ วงศ์อารียะ รองประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ประธานกิจกรรมเปิดจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้อนรับเยาวชน และครอบครัวอุปถัมภ์ โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 39 ซึ่งเยาวชนได้มาอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังจากมีการคัดเลือกเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ มาก่อนหน้านี้

โดยนายอารีย์ วงศ์อารียะ กล่าวว่า โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนวิถีชีวิตสังคมต่างพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่นับถือต่างศาสนากัน แต่สามารถอยู่อาศัยร่วมกันได้อย่างมีความสุข สำหรับการจัดกิจกรรมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ปีนี้เป็นรุ่นที่ 39 โดยจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 5 – 19 ตุลาคม 2565 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 15 วัน 14 คืน โดยมีเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นับถือศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธมาพำนักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ ใน 5 อำเภอ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย อำเภอลาดบัวหลวง อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอวังน้อย อำเภอบางปะอิน และอำเภออุทัย รวมทั้งสิ้น 18 ครอบครัว มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 37 คน เป็นเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลาม จำนวน 33 คน และ นับถือศาสนาพุทธ จำนวน 4 คน สำหรับโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งทุกปีที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง พร้อมเดินหน้าสานต่อในปีต่อๆ ไป สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดี ได้แก่ นายอาทิตย์ บุญญะโสภัต อดีตอธิบดีกรมการปกครอง นายพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ และคณะ นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัด พ.อ.ภัทราวุธ ทิพยโกมุท รอง ผอ.รมน.จว. นายประพันธ์ ตรีบุบผา ปลัดจังหวัด นายธวัชชัย นิมา กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย นายประดิษฐ์ รัตนโกมล ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และครอบครัวอุปถัมภ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมในกิจกรรมตามลำดับ

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221019093710011

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More