ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กองทัพเรือยังคงจัดกำลังพลพร้อมเรือท้องแบนช่วยเหลือประชาชนจังหวัดสิงห์บุรีจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

กองทัพเรือยังคงจัดกำลังพลพร้อมเรือท้องแบนช่วยเหลือประชาชนจังหวัดสิงห์บุรีจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

“กองทัพเรือยังคงจัดกำลังพลพร้อมเรือท้องแบนช่วยเหลือประชาชนจังหวัดสิงห์บุรีจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย”

วันที่ 18 ต.ค.65 จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ จ.สิงห์บุรี ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาคม เป็นต้นมา กองทัพเรือ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ยังคงจัดกำลังพลจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือกรุงเทพ สนับสนุนในการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยบริเวณพื้นที่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี โดยได้จัดเรือท้องแบนพร้อมติดเครื่องยนต์ จำนวน 3 ลำ อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในชุมชนบางกระบือ ในการรับ – ส่ง ตลอดจนการนำอาหาร ถุงยังชีพ และสิ่งของเครื่องใช้จากหน่วยงานต่างๆ เข้าไปมอบให้กับประชาชนที่อยู่ภายในชุมชน และการช่วยเหลือในด้านต่างๆที่ประชาชนร้องขอมา

ตามที่ จ.สิงห์บุรี ประสานขอรับการสนับสนุนกำลังพล อุปกรณ์ และยุทโธปกรณ์จากกองทัพเรือ เพื่อเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น ทำให้เอ่อล้นท่วมบ้านเรือนประชาชน เส้นทางการสัญจร และพื้นที่ทำการเกษตร ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือกรุงเทพ จึงได้จัดกำลังพลเข้าทำการช่วยเหลือในเบื้องต้น โดยปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนประชาชนใน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยในเบื้องต้น

สำหรับประชาชนที่ประสบความเดือดร้อน สามารถแจ้งเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากกองทัพเรือ ได้ที่สายด่วนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ 1696 ตลอด 24 ชั่วโมง

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More