ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา รายงานสถานการณ์น้ำอยู่ในระดับทรงตัว เน้นย้ำการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างใกล้ชิด เตือนอุณหภูมิลดลงเล็กน้อย อากาศหนาวเย็นในบางพื้นที่

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา รายงานสถานการณ์น้ำอยู่ในระดับทรงตัว เน้นย้ำการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างใกล้ชิด เตือนอุณหภูมิลดลงเล็กน้อย อากาศหนาวเย็นในบางพื้นที่

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ฯ เปิดเผยว่า โครงการชลประทานอยุธยา รายงานสถานการณ์น้ำ วันนี้ ( 19 ตุลาคม 2565 ) เวลา 06.00 น. ปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ไหลผ่าน C13 ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา 2,947 ลบ.ม/วิ เมื่อวาน 2,983 ลบ.ม/วิ ปริมาณน้ำไหลผ่านลดลง 36 ลบ.ม/วิ ระดับน้ำที่ C35 บ้านป้อมพระนครศรีอยุธยา ระดับตลิ่ง 4.35 ม. ระดับน้ำ 5.74 ม. เมื่อวาน 5.77 ม. ระดับน้ำลดลง 3 ซม.

ปริมาณน้ำระบายท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ไหลผ่านสถานี S.28 อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 400 ลบ.ม/วิ เมื่อวาน 440 ลบ.ม/วิ ปริมาณน้ำระบายลดลง 40 ลบ.ม/วิ ระดับน้ำที่ สถานี S.26 (เขื่อนพระรามหก) อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ระบาย 720 ลบ.ม/วิ ระดับตลิ่ง 8 ม. ระดับน้ำ 7.69 ม. เมื่อวาน 8.18 ม. ระดับน้ำลดลง 49 ซม. สถานี S.5 (สะพานปรีดี-ธำรง) อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรียุธยา ระดับตลิ่ง 4.70 ม. ระดับน้ำ 4.83 ม. เมื่อวาน 4.87 ม. ระดับน้ำลดลง 4 ซม.

จังหวัดฯ มีพื้นที่ทั้งหมด 16 อำเภอ ปัจจุบัน มีประชาชนได้รับผลกระทบน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือน รวม 15 อำเภอ 160 ตำบล 1,047 หมู่บ้าน 78,073 ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตรกว่า 13,417.1 ไร่ รวมทั้งบ่อปลา กระชัง โค กระบือ

ศาสนสถาน รวม 188 แห่ง ได้แก่ วัด 172 แห่ง โบสถ์ 1 แห่ง มัสยิด 15 แห่ง

โรงเรียน 43 แห่ง

สถานที่ราชการ 47 แห่ง (รพ.สต.)

ถนน 30 สาย แต่สามารถสัญจรไป-มาได้ปกติ

โบราณสถาน นอกเกาะเมือง 83 แห่ง ไม่กระทบกับโครงสร้าง ส่วนโบราณสถานสำคัญภายในเกาะเมืองอยุธยา ได้ป้องกันขั้นสูงสุด ยังสามารถมาท่องเที่ยวได้ตามปกติ

สรุปภาพรวมการช่วยเหลือ

แจกจ่ายถุงยังชีพพระราชทาน และถุงยังชีพที่ ภาคเอกชน สมาคม มูลนิธิ แจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัย รวมแล้วประมาณ 110,500 ชุด

ดูแลรักษาสุขภาพผู้ประสบภัย ผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มเปราะบางอื่นๆ พร้อมทั้งแจกจ่ายยา ป้องกันโรคที่มากับน้ำ พร้อมจัดทีมสุขภาพจิต เข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิด

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดจุดศูนย์อพยพ (พักพิงชั่วคราว) รวม 157 จุด พร้อมทั้งได้จัดเลี้ยงอาหาร

มอบให้ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจและเสริมความแข็งแรงของแนวป้องกันน้ำ ได้รับกำลังทหาร จากกองพันทหารม้าที่ 5 กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ มาประจำในพื้นที่ ตั้งแต่เดือนกันยายน เพื่อป้องกันอุทกภัย เพื่อรองรับระดับให้สูงขึ้น พร้อมทั้งได้ส่งมอบเครื่องจักรกลวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ลงในพื้นที่ เช่น รถขนย้ายผู้ประสบภัย เครื่องสูบน้ำ ขนาด 14 นิ้ว เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ เรือพาย รถประกอบอาหาร รถผลิตน้ำดื่ม และเต็นท์นอน

 

ข่าว : #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เว็บไซต์ : https://ayutthaya.prd.go.th/

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More