ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

DGA ให้การต้อนรับ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เข้าศึกษาดูงานระบบบริการแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” พร้อมหารือเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน

DGA ให้การต้อนรับ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เข้าศึกษาดูงานระบบบริการแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” พร้อมหารือเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA โดย นายอธิบดี ลิ้มสัมพันธ์สันติ หัวหน้าทีมบริหารจัดการแพลตฟอร์ม และ นายเพชร เครือพานิช เจ้าหน้าที่ทีมพัฒนาบริการดิจิทัล ให้การต้อนรับ พันเอก สมเจตน์ ทองปลี ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เข้าศึกษาดูงานระบบบริการแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” พร้อมหารือเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกในการแจ้งเตือนการเกณฑ์ทหารให้กับประชาชนเมื่อถึงอายุที่กำหนด และการให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาวิชาทหารที่จะมีการรับสมัคร จำนวนไม่ต่ำกว่า 3 แสนคนต่อปี (โดยประมาณ) รวมถึงการขอใบรับรองผลและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยสะดวกมากขึ้นในอนาคต

Read More

เครดิตข่าวจาก : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)