ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ 2566

เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/