ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดแพร่

คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดแพร่

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้ (20 ต.ค 65) เวลา 14.00 น. ที่โรงพยาบาลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ นายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม และกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา พร้อมคณะเดินทางมาจัดกิจกรรม และมอบอุปกรณ์อันจำเป็นสำหรับผู้ป่วยพิเศษของโรงพยาบาลสูงเม่น โดยมีนายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น พร้อมด้วยนายแพทย์แสงชัย พงศ์พิชญ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเม่น นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสูงเม่นให้การต้อนรับ และรับมอบอุปกรณ์อันจำเป็นสำหรับผู้ป่วยพิเศษ พร้อมนำเยี่ยมชมสถานที่ เปิดห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลสูงเม่น

นายแพทย์แสงชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเม่น กล่าวว่า โรงพยาบาลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง เดิมมีพื้นที่ 6 ไร่ 86 ตารางวา ระยะทางห่างจากอำเภอเมือง 11 กิโลเมตร มีเขตรับผิดชอบ 12 ตำบล 110 หมู่บ้าน 21,632 หลังคาเรือน ประชากรรวมทั้งสิ้น 73,065 คน เป็นเขตชุมชนกึ่งเมือง การคมนาคมสะดวกเข้าถึงง่าย มีพื้นที่เขตรอยต่อระหว่างอำเภอเมือง 4 ตำบล จากสถิติผู้รับบริการพบว่า ประชาชนอำเภอสูงเม่นไปรับบริการรักษาที่โรงพยาบาลแพร่เพิ่มมากขึ้น ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน เพราะการเจ็บป่วยมีความซับซ้อน จำเป็นต้องพบแพทย์เฉพาะทางทำให้เกิดความแออัดในการใช้บริการที่โรงพยาบาลแพร่ และเกิดความไม่สะดวกของผู้ป่วยและญาติในการเดินทางไปรักษาพยาบาลที่โรงพยายาลแพร่ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสูงเม่นจึงได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของโรงพยาบาลสูงเม่นมีมติพัฒนาและยกระดับการให้บริการของโรงพยาบาล แต่เนื่องจากพื้นที่โรงพยาบาลเดิมคับแคบ ตั้งอยู่ในชุมชนหนาแน่น ไม่สามารถขยายบริการได้ ทางคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสูงเม่นและคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของโรงพยาบาลจึงริเริ่มและดำเนินการรวบรวมเงินบริจาค เงินสมทบจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงประชาชนทั่วไป ในการจัดหาที่ดินแก่โรงพยาบาลสูงเม่น จำนวน 24 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 จากนั้นจึงได้จัดทำแผนขอสนับสนุนครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างจากกระทรวงสาธารณสุข ปัจจุบันได้รับการสนับสนุนอาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น ตึกผู้ป่วยใน 60 เตียง และโครงสร้างสิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภคบางส่วน ทำให้สามารถเปิดบริการได้ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ซึ่งสามารถรับบริการผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้น และมีการบริการแพทย์เฉพาะทางจากโรงพยาบาลแพร่ รวมถึงห้องผ่าตัดที่มีมากขึ้นสามารถรองรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลแพร่ได้

จากนั้นคณะได้เดินทางไปยังเรียนโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ เพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกวุฒิสภา และผู้บริหารส่วนราชการจังหวัดแพร่ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมนันทนาการให้กับเด็กและเยาวชนของโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ พร้อมจัดการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ จำนวน 2 คู่ คู่แรกระหว่างทีมเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์กับทีมโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ คู่ที่สอง ระหว่างทีม สว. รักเมืองไทย กับทีม VIP แพร่

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More