ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บูรณาการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ ม.ราชภัฎอยุธยา และ ม.ราชภัฎอยุธยา ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บูรณาการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ ม.ราชภัฎอยุธยา และ ม.ราชภัฎอยุธยา ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บูรณาการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ ม.ราชภัฎอยุธยา และ ม.ราชภัฎอยุธยา ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

 

 

วันนี้ (20 ต.ค.65) ดร.ดุลย์พิชัย โกมลวานิช ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะ ประกอบด้วย ดร.มนวิภา ประชัญคดี ดร.ธิติมานันท์ น้ำเงินพัฒน์ ดร.ณรงค์ มีฐานะ ดร.ดวงภัค ภัทรอัครกุล นางรจนา เพิ่มพูน และคณะ ลงพื้นที่ หมู่ 6 และหมู่ 7 บ้านคลองคูจาม ตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา มอบเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 300 ชุด เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย รวม 300 หลังคาเรือน ล่าสุด น้ำยังท่วมขัง

ดร.ดุลย์พิชัย โกมลวานิช กล่าวว่า สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้บูรณาการร่วมกับ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตำบลสำเภาล่ม ที่มีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน เป็นพื้นที่ราบลุ่ม เหมาะกับการทำนา มีน้ำขังในฤดูฝน และน้ำจะท่วมเป็นประจำประมาณ 2 – 3 เดือน มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน ประชากรส่วนใหญ่จะตั้งบ้านเรือนอยู่ 2 ชายฝั่งคลองและริมถนน ล่าสุด มีหมู่ 6 จำนวน 150 หลังคาเรือน และหมู่ 7 จำนวน 150 หลังคาเรือนรวม 300 หลังคาเรือน ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More