ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

โครงการรักษาหัวใจ 7/24 เฉลิมพระเกียรติ โดยศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

โครงการรักษาหัวใจ 7/24 เฉลิมพระเกียรติ โดยศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ชื่อมต่อทุกหัวใจให้แข็งแรงกับโครงการรักษาหัวใจ 7/24 เฉลิมพระเกียรติ โดยศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม เปิดสิทธิ์สำหรับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมทุกโรงพยาบาลสามารถเข้ารับการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยไม่ต้องผ่านโรงพยาบาลต้นสังกัดไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนเกินใน 7 หัตถการการรักษา ดังนี้การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจและขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนการตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจด้วยการจี้ไฟฟ้าหัวใจการจี้ไฟฟ้าหัวใจด้วยเครื่อง Cartoการใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบถาวรการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจถาวรการใส่เครื่องสมานฉันท์หัวใจในภาวะหัวใจล้มเหลว
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนยหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
Hotline : 06 4205 3970
CRA Contact Center : 1118
ข้อมูล https://www.chulabhornchannel.com/news-activities/chulaphorn-hospital-news-activities/2022/10/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%88-7-24-%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4/

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More