ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เชิญชวนคนไทย ร่วมอ่านหนังสือ “บันทึกเรื่องราว  ลมหายใจเดียวกัน” ของ ปตท. ในรูปแบบ E-Book

เชิญชวนคนไทย ร่วมอ่านหนังสือ “บันทึกเรื่องราว ลมหายใจเดียวกัน” ของ ปตท. ในรูปแบบ E-Book

เชิญชวนอ่านหนังสือ “บันทึกเรื่องราวลมหายใจเดียวกัน” ในรูปแบบ E-Book ที่ ปตท. จัดทำขึ้น เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานของ ปตท. และภาคีเครือข่าย เพื่อช่วยเหลือประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค  COVID – 19 ที่ ปตท. ได้ระดมทุกสรรพกำลัง ช่วยเหลือตั้งแต่การระบาดระลอกแรก ไปจนถึงการจัดตั้งโครงการลมหายใจเดียวกัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ทวีความรุนแรง  “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” คือสิ่งที่อธิบายโครงการลมหายใจเดียวกันได้เป็นอย่างดี และทำให้ ปตท. เริ่มต้นหนังสือเล่มนี้ด้วยคำว่า ขอบคุณ สำหรับความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วน และเครือข่ายทางการแพทย์ที่ช่วยผลักดันโครงการให้เกิดขึ้นเป็นผลสำเร็จ  โครงการ ‘ลมหายใจเดียวกัน’ จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าปราศจากทุกภาคส่วนเหล่านี้ เช่นเดียวกับประเทศไทยที่จะไม่สามารถก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ถ้าไร้ความร่วมมือร่วมใจของคนไทยด้วยกัน
          หนังสือเล่มนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงบันทึกเรื่องราวของ ปตท. และพันธมิตรในการร่วมมือกันฝ่าวิกฤตเพื่อประเทศ หรือเป็นการถอดบทเรียนครั้งสำคัญเพื่อเป็นแนวทางการจัดการในอนาคตเพียงเท่านั้น หากแต่เป็นหน้าประวัติศาสตร์ของเหล่าดอกไม้ที่เบ่งบานในวันที่มืดมิด และเรื่องราวของกลุ่มคนเบื้องหลังที่ทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นจนประสบความสำเร็จ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและความหวังในการทำสิ่งเล็กๆ อันแสนยิ่งใหญ่ ซึ่งสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงและเห็นผลได้จริง

E-book : หนังสือลมหายใจเดียวกัน  

สื่อออนไลน์: หนังสือลมหายใจเดียวกัน  

ข้อมูล : www.pttplc.com

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More