ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนเค็ม เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดตรัง

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนเค็ม เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดตรัง

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ร่วมกับ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดตรัง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสำรวจความพร้อมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนเค็ม เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดตรัง ณ บ่อน้ำพุร้อนเค็ม ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน โดยมีนายณัฐวุฒิ สังข์สุข นายอำเภอปะเหลียน นำเยี่ยมชมพร้อมบรรยายสรุป ทั้งนี้ เพื่อกำหนดแนวทางและทำแผนปฏิบัติในการพัฒนาพื้นที่บ่อน้ำพุร้อนเค็มควนสระ ภายใต้โครงการ 1 อำเภอ 1 แหล่งท่องเที่ยวดังจังหวัดตรัง

ด้านคณะกรรมการบ่อน้ำพุร้อนเค็มควนสระและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลสุโสะ ได้มีการเสนอความต้องการในการพัฒนาบ่อน้ำพุร้อนเค็มควรสระเพื่อให้ได้มาตรฐาน ซึ่งได้มีการเสนอสิ่งที่ต้องการพัฒนา ทั้งป้ายทางเข้าบ่อน้ำพุร้อนเค็มควนสระ , อาคารศูนย์เรียนรู้และจุดบริการนักท่องเที่ยว, อาคารที่พักนักท่องเที่ยว ,ห้องน้ำห้องอาบน้ำสำหรับชายหญิงและห้องน้ำสำหรับคนพิการ, สะพานเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ,กิจกรรมล่องเรือคายัคจากบ่อน้ำพุร้อนเค็มควนสระถึงสะพานสูโสะ-ท่าคลอง ,การปรับพื้นที่บ่อน้ำพุร้อนเค็มควนสระและปรับปรุงบ่อแช่ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ,การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรอบบ่อน้ำพุร้อนเค็มควนสระและไฟฟ้าสว่างข้างทาง ตลอดจน จัดทำระบบประปาน้ำจืดหรือขอขยายประปาส่วนภูมิภาคมายังบ่อน้ำพุร้อนเค็มควนสระและพื้นที่ในบริเวณ ซึ่งจะช่วยให้บ่อน้ำพุร้อนเค็มควนสระมีมาตรฐานการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น

 

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221024091216604

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More