ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ติดตามโครงการยกระดับมาตรฐานทาง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ติดตามโครงการยกระดับมาตรฐานทาง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ติดตามโครงการยกระดับมาตรฐานทาง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ปรับปรุงผิวจราจร สายแยก ทช.4008 – สำนักสงฆ์ถ้ำผึ้ง ณ สำนักสงฆ์ถ้ำผึ้ง ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง โดยมี นายจักรพงษ์ รัชนีกุล นายอำเภอกันตังร่วมลงพื้นที่ เพื่อติดตามการดำเนินโครงการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยว โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นหลัก

ทั้งนี้ ในการดำเนินการยกระดับมาตรฐานทางให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัยในทุกฤดู นอกจากจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผลิตผลทางการเกษตรให้ออกสู่ท้องตลาดได้ทันเวลาแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง โดยเฉพาะพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอสิเกา และอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง อยู่ทางทะเลอันดามัน ประกอบด้วยป่าชายเลน หญ้าทะเล เกาะแก่ง มีหาดทรายขาวนวลเรียงยาวไปตามผืนแผ่นดินกว่า 20 กิโลเมตร และสนทะเลตามธรรมชาติอันสวยงาม มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางเชิงสุขภาพและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามมากมาย

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More