ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นำจิตอาสาภาคประชาชน มอบถุงยังชีพ พร้อมทำอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในอำเภอโพนทราย

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นำจิตอาสาภาคประชาชน มอบถุงยังชีพ พร้อมทำอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในอำเภอโพนทราย

นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นำจิตอาสาภาคประชาชน มอบถุงยังชีพจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมทำอาหารแจกจ่ายพี่น้องประชาชนที่ถูกน้ำท่วม โดยมี นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ,พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ,นายปารเมศ เห้งสวัสดิ์ นายอำเภอโพนทราย ,หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยอำเภอโพนทราย เกิดสถานการณ์ลำน้ำมูลและลำน้ำเสียว เอ่อล้นท่วมพื้นที่ทางการเกษตร และบ้านเรือนที่อยู่อาศัย จำนวน 5 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลโพนทราย ตำบลยางคำ ตำบลสามขา ตำบลท่าหาดยาว และ ตำบลศรีสว่าง จำนวน 3,323 ครัวเรือน คิดเป็นประชากร ผู้ได้รับผลกระทบ ประมาณ 12,000 คน ด้านการเกษตร น้ำท่วมพื้นที่ จำนวน 5 ตำบล เกษตรกรได้รับผลกระทบจำนวน 7,656 ราย คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 101,501 ไร่ ส่วนด้านปศุสัตว์ได้รับผลกระทบ จำนวน 5 ตำบล แยกเป็นโค จำนวน 6,854 ตัว กระบือ จำนวน 2,227 ตัว สุกร จำนวน 245 ตัว และสัตว์ปีกจำนวน 64,341ตัว และด้านประมง เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาน้ำจืด ได้รับผลกระทบ จำนวน 5 ตำบล จำนวน 223 ราย คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 121 ไร่

ทำให้สำนักนายกรัฐมนตรี โดยกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อน จึงมีการจัดถุงยังชีพเพื่อให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 5,844 ถุง ซึ่งอำเภอโพทราย ได้รับมอบเบื้องต้น จำนวน 500 ถุง จากทั้งหมด 3,373 ถุง จากนั้นได้พร้อมพบปะพูดคุย ให้กำลังใจ และประกอบอาหาร จากรถโรงครัวพระราชทาน แจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนที่เกิดน้ำท่วมครัวเรือน ที่ศูนย์พักพิงสาธารณภัย อำเภอโพนทราย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า อำเภอโพนทรายได้รับความเดือดร้อนจากนั้นท่วม 3,700 กว่าครัวเรือน ซึ่งจิตอาสาประชาชนได้ร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือ รู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ทุกคนมาด้วยใจ ในการมอบถุงยังชีพของสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้อนุเคราะห์และเป็นห่วงเป็นใยประชาชนที่ประสบความเดือดร้อน อีกทั้งจังหวัดร้อยเอ็ดได้นำครัวพระราชทาน มาทำอาหารเลี้ยงพี่น้องประชาชนที่เข้ามาในศูนย์พักพิงอำเภอโพนทราย ทั้ง 3 มื้อ ซึ่งมีพี่น้องส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถจะอยู่บ้านเรือนตัวเองได้เนื่องจากว่าได้รับผลกระทบอย่างหนักไปถึงชั้น 2 ของบ้าน ทำให้บรรเทาความรู้สึกที่ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างเต็มที่ รวมถึงขอบคุณจิตอาสาภาคประชาชนทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมวันนี้ เพื่อพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ขอบคุณทางจังหวัดร้อยเอ็ด ที่นำโดย นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบหมาย นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ขอบคุณท่านผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ที่ได้นำกำลังทหารมาช่วยเหลือพี่ ดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกในทุกเรื่อง ให้พี่น้องประชาชนสบายใจ กินอิ่มนอนหลับ ส่วนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด จะเร่งสำรวจความเดือดร้อนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุทกภัยในครั้งนี้ ว่าได้รับความเดือดร้อนที่ไหนบ้าง กี่ครัวเรือน เป็นจำนวนเท่าได เพื่อเป็นการเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมต่อไป

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More