ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (6 สาขา)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (6 สาขา)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (6 สาขา) 

– ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

– สาขา พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์ ระดับ 1

– สาขา ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1

– สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

– สาขา ช่างเชื่อมอาร์โลหะด้วยมือ ระดับ 1

– สาขา ช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิคอนโทรเลอร์ ระดับ 1

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 08 7606 8986  (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป)

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More