ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดกาฬสินธุ์ สามารถอุดรอยรั่วพนังกั้นน้ำได้สำเร็จ สามารถสกัดมวลน้ำไม่ให้ขยายวงกว้างออกไปได้

จังหวัดกาฬสินธุ์ สามารถอุดรอยรั่วพนังกั้นน้ำได้สำเร็จ สามารถสกัดมวลน้ำไม่ให้ขยายวงกว้างออกไปได้

หลังจากเกิด สถานการณ์ ผนังกั้นน้ำลำน้ำชี ขาด ที่กิโลเมตรที่ 6 บ้านสะดำศรี ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อค่ำของวันที่ 16 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยมีความกว้าง 50 เมตร ล่าสุดเมื่อเวลา 21.39 น. วันที่ 24 ตุลาคม 2565 สามารถซ่อมแซมพนังกั้นน้ำได้เป็นผลสำเร็จ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า การซ่อมแซมพนังกั้นน้ำในการสกัดกั้นมวลน้ำ ถือเป็นความยาก เนื่องจากต้องทำงานแข่งกับเวลา

โดยเฉพาะในระยะ 5 เมตรสุดท้าย เนื่องจากช่องทางที่ปิดแคบลงจะยิ่งทำให้ระดับน้ำเพิ่มความเชี่ยวกรากรุนแรง ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนเทคนิคในการซ่อมแซม โดยการใช้หินวางเป็นฐาน ยึดโยงกับเสาที่เป็นตอม่อ ก่อนจะนำเสาไฟฟ้ามาเป็นคานไขว้ เพื่อจะยึดตะแกรงเหล็กแกเบรียล และใช้น้ำหนักของแกเบรียลเป็นตัวหน่วงต้านความแรงของกระแสน้ำ และเพิ่มความถี่ในการวางตะแกรงแกเบรียลซ้อนทับกัน เพื่ออุดช่องขาดพนังกั้นน้ำที่กระแสน้ำเชี่ยวรุนแรง ซึ่งการซ่อมแซมปิดรอยรั่วพนังกั้นน้ำ ได้แบ่งการทำงานเป็น 2 ฝั่งพนังกั้นน้ำระหว่างสำนักงานชลประทานที่ 6 ขอนแก่น ซ่อมแซมฝั่งบ้านโนนแดง และสำนักงานทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ ซ่อมแซมฝั่งบ้านสะดำศรี พร้อมกับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ทำให้การซ่อมแซมผนังกั้นน้ำเป็นไปอย่างเสร็จสมบูรณ์ หลังจากนี้ จะเข้าสู่กระบวนการเยียวยา ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่อไป

ข้อมูล 

 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More