ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติพระธรรมบารมี ในวันพระ

อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติพระธรรมบารมี ในวันพระ

นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีสง่า เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จัดกิจกรรมฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติพระธรรมบารมี ในวันพระ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหัวนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหัวนา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลหัวนา และพุทธศาสนิกชนตำบลหัวนาร่วมกิจกรรม เพื่อเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ

นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู กล่าวว่า กิจกรรมทำบุญฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติพระธรรมบารมีฯ ใน”อุภินนมัตถจรกถา”เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ในวันพระ ตลอดปี 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ซึ่งวันนี้ได้แสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องศิล สมาธิ สุตตะ การทำทาน และรักษาศิลซึ่งเป็นหลักประกันในการดำเนินชีวิตของประชาชนและทำให้สังคมมีความปกติสุข

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221024214423730

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More