ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดบุรีรัมย์ เชิญชวนประชาชนรับชมนิทรรศการ โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เพื่อสร้างการรับรู้และป้องกันตนเอง ให้ปลอดภัยจากโรคหลอดเลือดสมอง

จังหวัดบุรีรัมย์ เชิญชวนประชาชนรับชมนิทรรศการ โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เพื่อสร้างการรับรู้และป้องกันตนเอง ให้ปลอดภัยจากโรคหลอดเลือดสมอง

นายแพทย์พิเชษฐ์ พืชขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์, มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช ภาครัฐและเอกชน จัดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 2 ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ บุรีรัมย์ ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ให้ความรู้ด้านการออกกำลังกายที่ถูกวิธี การรักษาสุขภาพ และนิทรรศการให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงดนตรีร่วมสมัย และกิจกรรมวาดภาพระบายสี รวมถึงกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล ซึ่งโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 จะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ – 30 ตุลาคม 2565 นอกจากนี้ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2565 จะมีการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย เดิน วิ่ง ระยะทาง 5 กิโลเมตร และระยะทาง 10 กิโลเมตร โดยกิจกรรมดังกล่าว จะจัดขึ้นที่ สนามหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

นายพิเชษฐ พืดขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการรวมพลังขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายและประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์ และถือเป็นโอกาสพิเศษที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงโปรดให้มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง โรคหลอดเลือดสมอง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชน ในการดูแลและป้องกันตนเองจากโรค หลอดเลือดสมอง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการออกกำลังกาย เพื่อรักษาสุขภาพและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่จะนำไปสู่โรคหลอดเลือดสมองใน อนาคต

สำหรับโรคหลอดเลือดสมอง ถือเป็นสาเหตุการตายอันดับ 2 และทำให้เกิดความพิการเป็นอันดับ 3 ของทั่วโลก จากสถานการณ์ของโลก พบว่าปี 2563 มีผู้ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองกว่า 80 ล้านคน ในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 5.5 ล้านคน และพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น ถึง 14.5 ล้านคนต่อปี 1 ใน 4 เป็นผู้ป่วยที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป โดยในประเทศไทยมีอัตราป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง 543 ต่อประชากรแสนคน จากการประมาณการความเสี่ยง โดยในปี 2565 จังหวัดบุรีรัมย์ มีอัตราป่วยตาย 9.47 ต่อประชากรแสนคน พบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จำนวนประมาณ 5,800 รายต่อปี ซึ่งพบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ 10 % ทุกปี โรคหลอดเลือดสมองจึงเป็นอีก 1 โรคที่ไม่ควรมองข้าม และขอเชิญชวนประชาชนมาร่วมออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

ฃ้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221024214048729

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More