ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยบ้านตากแดด ตำบลฉลอง จังหวัดภูเก็ต ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้

สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยบ้านตากแดด ตำบลฉลอง จังหวัดภูเก็ต ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้

วันนี้ (25 ต.ค.65) สมาชิกวุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ นำโดย นายสมชาย เสียงหลาย สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่สาม พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ พลอากาสเอก สุจินต์ แชมช้อย สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะกรรมการ ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัย และการบริหารจัดการน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้รายงานสถานการณ์อุทกภัยและการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จากนั้น นายสมชาย เสียงหลาย สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่สาม กล่าวให้กำลังใจ พร้อมขอโทษประชาชนที่ไม่ได้ลงพื้นที่ทันที เนื่องจากก่อนน้ำนี้พื้นที่ภาคอีสาน และภาคกลางประสบปัญหาน้ำท่วมเช่นกัน สว.จึงได้ร่วมกันสนับสนุนเงินซื้อของใช้ที่จำเป็นมามอบให้พี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่ ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาไม่ทอดทิ้งประชาชน และได้มอบถุงยังชีพ อาหาร น้ำดื่ม และสิ่งของจําเป็นต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนบ้านตากแดก ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมขัง จํานวน 100 ชุด จากโครงการวุฒิสภารวมใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม และได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย คือ นายสมพร ชัชเวช และ นางสุจริต หลักบ้าน จากนั้น ภาคบ่าย จะเดินทางไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำหรับ ชุมชนบ้านนาใหญ่ ตำบลฉลอง มีประชาชนได้รับผลกระทบ จำนวน 192 ครัวเรือน และ หมู่ที่ 4 บ้านตากแดด ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต ได้รับผลกระทบมากที่สุด เนื่องจากมีระดับน้ำท่วมขังสูงประมาณ 1 เมตร จำนวน 72 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นชาวเมียนมาร์

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More