ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดบึงกาฬ ประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 1 ปี 2566 หารือข้อราชการสำคัญ และเตรียมการจัดงานใหญ่ พิธีวางศิลาฤกษ์สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ – บอลิคำไซ)

จังหวัดบึงกาฬ ประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 1 ปี 2566 หารือข้อราชการสำคัญ และเตรียมการจัดงานใหญ่ พิธีวางศิลาฤกษ์สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ – บอลิคำไซ)

นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน จังหวัดบึงกาฬ วันนี้ (25 ตุลาคม 2565) เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสิรินธรวัลลี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ โดยมี นายนพดล จอมเพชร ปลัดจังหวัดบึงกาฬ นายสมหวังอารีย์เอื้อ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ นางวาทีณี โฆษาศิวิไลซ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่น นายอำเภอ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

ทั้งนี้ มีการหารือข้อราชการ ภารกิจประเด็นสำคัญ เร่งด่วน ของจังหวัดบึงกาฬ เพื่อแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริมเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการพัฒนาคนในจังหวัดบึงกาฬ และการจัดงานใหญ่ระดับประเทศ พิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพ ไทย – ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ – บอลิคำไซ) ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 นี้ โดยขอความร่วมมือส่วนราชการและภาคประชาชนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับคณะผู้บริหารระดับประเทศ นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย และนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมคณะรัฐมนตรี อันจะเป็นการสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดบึงกาฬต่อไป

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More