ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จ.มหาสารคาม สูบระบายน้ำต่อเนื่อง เพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน ย้ำทุกอำเภอจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคให้เพียงพอ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประสบภัย

จ.มหาสารคาม สูบระบายน้ำต่อเนื่อง เพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน ย้ำทุกอำเภอจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคให้เพียงพอ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประสบภัย

ที่ห้องประชุม 211 ศาลากลาง จ.มหาสารคาม นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รอง ผวจ.มหาสารคาม และนายอนุพงศ์ คำภูแก้ว ปลัด จ.มหาสารคาม ร่วมประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย จ.มหาสารคาม โดยระหว่างวันที่ 27 ก.ย.-24 ต.ค.2565 มีพื้นที่ได้รับความเสียหาย 4 อำเภอ (โกสุมพิสัย กันทรวิชัย เชียงยืน เมือง) 46 ตำบล 557 หมู่บ้าน 5 ชุมชน 13,565 ครัวเรือน หมู่บ้านตัดขาด 14 ตำบล 71 หมู่บ้าน ถนนสายหลักถนนเชื่อมหมู่บ้านรวม 46 เส้นทาง จุดอพยพประชาชน 21 แห่ง 529 ครัวเรือน 1,647 คน ด้านพืช 222,786.5 ไร่ ประมง 59 ไร่

โครงการชลประทานมหาสารคาม รายงานสถานการณ์น้ำในภาพรวม ระดับน้ำตอนบนลดลงอย่างต่อเนื่อง เขื่อนมหาสารคาม ลดลง 6 ซม. น้ำชีที่ไหลผ่านพื้นที่ จ.มหาสารคาม ยังทรงตัว ระดับน้ำที่ ปตร.ท่าสองคอน ลดลง 5 ซม.ทรบ.กุดแดง ลดลง 8 ซม.แต่ ปตร.ท่าตูม เพิ่มขึ้น 7 ซม.เนื่องจาก 3 ปัจจัย คือ น้ำแตกทุ่งบริเวณ อ.โกสุมพิสัย ที่ไหลลงตามร่องน้ำชีแล้ว 2.การซ่อมพนังที่ขาดด้าน อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ แล้วเสร็จ 3.ทล.214 บ้านเจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ สภาพเส้นทางน้ำคดเคี้ยว น้ำไหลไม่สะดวก บางจุดพนังเป็นถนนคอนกรีตแข็งแรง และโครงการลำปาว ได้ตัดพนังเพื่อให้น้ำระบายลงสู่น้ำชีได้สะดวกขึ้น ทำให้ระดับน้ำด้านท้าย ปตร.ท่าตูม อ.เมืองมหาสารคามและน้ำหนุนด้าน จ.ร้อยเอ็ด ยังสูง การแก้ไขได้เปิด ปตร.บริเวณพนังกั้นน้ำชีในจุดที่ระดับน้ำในพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำชีเพื่อช่วยระบายน้ำ ซึ่งต้องรออีกสักระยะหนึ่ง เพื่อให้น้ำปรับตัวไหลตามธรรมชาติ

นายวิวัฒน์ฯ รอง ผวจ.มหาสารคาม กล่าวว่า ในภาพรวมสถานการณ์น้ำเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ต้องใช้เวลาขอให้ชลประทานดำเนินการสูบน้ำบริเวณ ปตร.ท่าตูม อย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ย้ำอำเภอโกสุมพิสัย กันทรวิชัย เมืองมหาสารคาม สอบถามความเป็นอยู่ประชาชน จัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคให้สอดคล้องกับความต้องการ หากไม่เพียงพอให้รีบแจ้งจังหวัดทราบก่อนล่วงหน้า 1 วัน เพื่อพิจารณาจัดหาให้ผู้ประสบภัย ส่วนน้ำหมักจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ให้ประสานกับสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม ที่ได้เตรียมไว้เบื้องต้นแล้ว 3,000 ลิตร ให้สำนักงานปศุสัตว์ บริหารจัดการช่วยเหลือด้านอาหารสัตว์อย่างทั่วถึง และแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่อง ให้ระมัดระวังในการเล่นน้ำ การออกหาปลา กระแสน้ำไหลเชี่ยว อาจเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More