ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สถาบันประสาทวิทยา จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ “โรคหลอดเลือดสมอง รู้เร็ว รอด ปลอดอัมพาต” 27 ต.ค.นี้

สถาบันประสาทวิทยา จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ “โรคหลอดเลือดสมอง รู้เร็ว รอด ปลอดอัมพาต” 27 ต.ค.นี้

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ จัดโครงการเสริมสร้างความรู้โรคหลอดเลือดสมองสำหรับประชาชน “โรคหลอดเลือดสมอง รู้เร็ว รอด ปลอดอัมพาต” วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 – 12.00 น. ณ แผนกผู้ป่วยนอก อาคารรัชมงคล ชั้น 1 สถาบันประสาทวิทยา ฟังบรรยายการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองต่อเนื่อง โดยแขกรับเชิญพิเศษ/พิธีกร มีดังนี้

คุณเท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์ พร้อมทีมวิทยากรเชี่ยวชาญจากสถาบันประสาทวิทยา นำโดย

พญ.ทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์

นพ. ธนบูรณ์ วรกิจธำรงค์ชัย

พญ.ศรัญญา ยุทธโกวิท

พญ.กฤติมา อัศววีระเดช

พว.ธัญพิมล เกณสาคู

ทั้งนี้ ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายให้ความรู้ได้ ณ แผนกผู้ป่วยนอก อาคารรัชมงคล ชั้น 1 สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ รวมทั้ง สามารถติดตาม FACEBOOK LIVE NIT Talk พิเศษ วันโรคหลอดเลือดสมองโลก“โรคหลอดเลือดสมอง รู้เร็ว รอด ปลอดอัมพาต” วันที่ 27 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More