ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

DGA อาจารย์และนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานเรื่อง “Digital Government : Open Government”

DGA อาจารย์และนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานเรื่อง “Digital Government : Open Government”

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA โดย ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล ให้การต้อนรับ ศ. ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์ อาจารย์ประจำ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 เข้าศึกษาดูงานและฟังบรรยาย ในหัวข้อ “Digital Government : Open Government” โดยนอกจากได้เรียนรู้เรื่อง Data Governance Strategy และองค์ความรู้ด้าน Open Data ที่เป็นประโยชน์แล้ว ยังได้แหล่งข้อมูลเปิดภาครัฐดีๆ ที่เว็บไซต์ data.go.th ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) สำหรับศึกษาต่อยอดเพิ่มเติมด้วย เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ณ สำนักงาน DGA

Read More

เครดิตข่าวจาก : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)