ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดเชียงรายจัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนกลไกการจัดการความปลอดภัยทางถนนจากจังหวัดสู่อำเภอและตำบล

จังหวัดเชียงรายจัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนกลไกการจัดการความปลอดภัยทางถนนจากจังหวัดสู่อำเภอและตำบล

เช้าวันนี้ (25 ต.ค.65) ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการขับเคลื่อนกลไกการจัดการความปลอดภัยทางถนนจากจังหวัดสู่อำเภอและตำบล พ.ศ. 2565-2566 ตามนโยบายตำบลขับขี่ปลอดภัย และการขับเคลื่อนประกาศวาระจังหวัดเชียงราย เรื่องการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงในการร่วมมือร่วมใจให้เกิดกลไกในการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย โดยมี นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีฯ นายอำเภอและตัวแทนอำเภอ อปท. ทุกแห่งของจังหวัดเชียงราย ตำรวจ และภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ทแอนด์สปา ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย

พิธีลงนามความร่วมมือดังกล่าวที่จัดขึ้น สืบเนื่องจากจังหวัดเชียงรายเป็น 1 ใน 9 จังหวัด ที่ได้ร่วมลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินโครงการพัฒนากลไกการจัดการความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัดสู่อำเภอและตำบล ระยะที่ 2 พ.ศ. 2563 – 2565 ระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และผู้ว่าราชการจังหวัด 9 จังหวัด โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) เป็นสักขีพยาน อีกทั้งจังหวัดเชียงรายได้รับทุนสนับสนุนให้ดำเนิน “โครงการพลังชุมชนเชียงราย ร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย” ปี พ.ศ. 2564-2565 โดยให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนมาตรการด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นระบบ รวมถึงเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ได้รับทราบแนวนโยบายที่จะร่วมบูรณาการการเป็นเจ้าภาพในการทำงานร่วมกัน เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดเชียงรายให้ยั่งยืนต่อไป

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More