ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลาย กรมเจ้าท่า ออกประกาศควบคุมการเดินเรือ ”เจ้าพระยา-ป่าสัก” (เพิ่มเติมครั้งที่2) ให้เปิดการเดินเรือช่วงขาล่อง จนถึงสะพานอโธยา ส่วนการจราจรช่วงขาขึ้น ยังงดการเดินเรือ

สถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลาย กรมเจ้าท่า ออกประกาศควบคุมการเดินเรือ ”เจ้าพระยา-ป่าสัก” (เพิ่มเติมครั้งที่2) ให้เปิดการเดินเรือช่วงขาล่อง จนถึงสะพานอโธยา ส่วนการจราจรช่วงขาขึ้น ยังงดการเดินเรือ

วันนี้ (24 ตุลาคม) นายพีรธร นาคสุข ผู้อำนวยการเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยา เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565 นาวาโทรัชตะ ผกาฟุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 กรมเจ้าท่า ได้ออกประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 ที่ 5/2565 เรื่อง การควบคุมการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักเป็นการเฉพาะชั่วคราว (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) หลังจาก กรมเจ้าท่า โดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 ออกประกาศ ฉบับที่ 2 ควบคุมการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก หลังกรมชลประทาน แจ้งระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา และเขื่อนพระรามหกเพิ่ม งดเดินเรือบริเวณวัดพนัญเชิงวรวิหาร

เนื่องจาก ปัจจุบันสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายลง กรมเจ้าท่า โดย สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 จึงได้มีการออกประกาศ ให้เปิดการเดินเรือช่วงขาล่องแม่น้ำป่าสัก และแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำ จึงกำหนดให้ต้องมีเรือดึงท้ายหรือโต่งท้าย เดินเรืออย่างระมัดระวังสูงสุด รวมถึงต้องจัดให้มีคนประจำเรืออย่างน้อยหนึ่งคน ประจำที่หัวเรือลำเลียงทุกลำ หลังออกจากพื้นที่จอดเรือ จนถึงสะพานอโธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ส่วนการจราจรช่วงขาขึ้น ยังปิดประกาศงดการเดินเรือ เว้นแต่เรือลากจูงที่ไม่ได้ทำการลากจูงเรือลำเลียง สามารถเดินเรือโดยใช้ความเร็วปลอดภัยในอัตราต่ำสุด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายบ้านเรือนประชาชนบริเวณริมฝั่งแม่น้ำ โดยจัดให้ส่วนการเดินเรือ ออกตรวจตรา และกำกับการเดินเรือตามมาตรการความปลอดภัยด้วยความเข้มงวด

ตามที่ กรมเจ้าท่า โดย สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 ได้ประกาศเขตควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำป่าสักเป็นการเฉพราะคราว เนื่องจาก กรมชลประทาน มีความจำเป็นที่จะต้องระบายน้ำเพิ่มขึ้นจากเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท และเขื่อนพระราม 6 อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ติดต่อกันเป็นช่วงระยะเวลาต่อเนื่อง

ซึ่งส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และแม่น้ำป่าสักตั้งแต่เขื่อนพระราม 6 มีปริมาณน้ำสูงขึ้นและล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อยู่สองริมฝั่งแม่น้ำ ประกอบกับมีกระแสน้ำไหลเชี่ยว ซึ่งอาจเป็นสาเหตุในการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำได้ จึงต้องเพิ่มมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำ และป้องกันมิให้คลื่นจากเรือลากจูง เรือลำเลียงสินค้า ขึ้น-ล่อง ในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ซึ่งในปัจจุบันสถานการณ์ดังกล่าว เริ่มคลี่คลายลง โดยระดับน้ำริมตลิ่งของแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำป่าสัก มีระดับลดลงอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More