ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จิตอาสาเพชรบุรี บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ที่ 19

จิตอาสาเพชรบุรี บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ที่ 19

จิตอาสาเพชรบุรี บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ที่ 19 ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ท่าน้ำศักดิ์สิทธิ สำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นที่ตักน้ำใช้ในพิธีบรมราชาภิเษก และเป็นที่ตักน้ำสรง น้ำเสวย 3 รัชกาล (รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6)

เมื่อเวลา 08.30 น. วันนี้ (25 ตุลาคม 2565) นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ ณ ท่าน้ำศักดิ์สิทธิ วัดท่าไชยศิริ ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เนื่องในวันที่ 25 ตุลาคม 2565 เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ที่ 19 ถือเป็นสมเด็จพระสังฆราชที่มีพระชันษามากกว่าสมเด็จพระสังฆราชทุกพระองค์ในอดีตและเป็นพระองค์แรกของไทยที่มีพระชันษา 100 ปี เพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ไม่เพียงแต่สร้างศาสนธรรม คือ คำสอนมอบไว้เป็นมรดกธรรม แก่พุทธศาสนิกชน และแก่โลกเท่านั้น แต่ยังได้ทรงสร้างวัตถุธรรม อันนำสุขประโยชน์สู่ประชาชนทั่วไป มอบไว้เป็นมรดกของแผ่นดินอีกเป็นจำนวนมาก อาทิ วัดญาณสังวราราม จังหวัดชลบุรี , วัดรัชดาภิเษก จังหวัดกาญจนบุรี , วัดวังพุไทร จังหวัดเพชรบุรี จิตอาสาเพชรบุรี จึงจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ นี้ขึ้น เพื่อถวายอภิสัมมานสักการะ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยพัฒนาปรับปรุงท่าน้ำศักดิ์สิทธิ วัดท่าไชยศิริ ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งยังมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ 2 ประการ คือ เป็นที่ตักน้ำใช้ในพิธีบรมราชาภิเษก และเป็นที่ตักน้ำสรง น้ำเสวย 3 รัชกาล (รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6) และการใช้น้ำเพชรในพระราชพิธีต่าง ๆ เพื่อให้สถานที่ มีภูมิทัศน์ที่สวยงามมากยิ่งขึ้น

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More