ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สภานักศึกษา ม.อุบลฯ สร้างการมีส่วนร่วม ผนึกกำลังช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

สภานักศึกษา ม.อุบลฯ สร้างการมีส่วนร่วม ผนึกกำลังช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

นายสิทธิชัย ท้าวภุชงค์ ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ทางสภานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม เช่น ช่วยขนย้ายสิ่งของผู้ประสบภัย ให้บริการขับรถจักรยานยนต์รับ-ส่งผู้ประสบภัย การช่วยจัดถุงยังชีพตามจุดต่างๆ ภายหลังจากที่น้ำลดสภานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะลงช่วย ในการฟื้นฟูพื้นที่ชุมชนต่างๆที่ถูกน้ำท่วม โดยขณะนี้ได้รับการประสานจากผู้นำชุมชนหลายแห่งให้ช่วยเหลือ ทางสภานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะมีการประชาสัมพันธ์ เชิญชวน นักศึกษาที่ไม่มีคาบเรียนและสนใจ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา

ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวถึงการจัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยผุ้ประสบภัยน้ำท่วม จะทำให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน รู้จักบริหารเวลาทั้งการเรียนและการช่วยสังคม รู้จักการทำงานเป็นทีมมีความรักความสามัคคี และที่สำคัญมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี ดังนั้นทุกคนต้องมีส่วนร่วมให้ผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221025131914795

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More