ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

CAAT ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ CAA Mongolia

CAAT ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ CAA Mongolia

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 นายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยก

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 นายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (ผอ. CAAT) และ Mr. Munkhnasan Sodnomrentsen ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งมองโกเลีย ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understadning: MoU) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในด้านความปลอดภัยและการส่งเสริมการขนส่งทางอากาศระหว่างทั้งสองประเทศ โดยทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และให้ความช่วยเหลือกันและกันเพื่อพัฒนาระบบงานกำกับดูแลของทั้งสองประเทศ ทั้งนี้ มองโกเลียยังได้ยอมรับในใบรับรองหน่วยซ่อม (Maintenance Organization) สถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดิน (Maintenance Training Organization) สถาบันการฝึกอบรมด้านการบิน (Approved Training Organization) ของไทย ซึ่งความร่วมมือดังกล่าว แสดงถึงความเชื่อมั่นในการกำกับดูแลของไทย รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศต่อไป นอกจากนี้ คณะของผู้แทนของทั้งสองฝ่ายยังได้มีการหารือถึงสถานการณ์อุตสาหกรรมการบินในประเทศของตน ความร่วมมือที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน และการทำการบินระหว่างกัน ซึ่งได้มีการหารือถึงแนวโน้มในการปรับปรุงสิทธิการบินที่อาจมีขึ้นในอนาคต

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/