ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ชวนประชาชนเร่งใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ก่อนสิ้นสุดโครงการ 31 ตุลาคมนี้

ชวนประชาชนเร่งใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ก่อนสิ้นสุดโครงการ 31 ตุลาคมนี้

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ว่า วานนี้ (24 ตุลาคม 2565) มีผู้ใช้สิทธิ 24.02 ล้านคน ยอดใช้จ่ายรวมกว่า 35,557 ล้านบาท เป็นเงินที่ประชาชนจ่ายกว่า 18,104 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายกว่า 17,452 ล้านบาท และมีผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมแล้ว 9.69 แสนราย

ประชาชนใช้จ่ายร้านอาหารและเครื่องดื่มมากที่สุด รองลงมาคือ ร้านค้าทั่วไป ร้านธงฟ้า ร้าน OTOP ร้านบริการและกิจการขนส่งสาธารณะ

ประชาชนที่ยังมีสิทธิคงเหลือ ให้เร่งใช้สิทธิให้ครบวงเงินโครงการ 800 บาท ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 22.59 น. ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดโครงการ

ขณะที่ความคืบหน้าโครงการเพิ่มกำลังซื้อ ให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 มีผู้ใช้สิทธิ 13.15 ล้านคน ยอดใช้จ่ายกว่า 5,117 ล้านบาท ส่วนโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 มีผู้ใช้สิทธิ 1.07 ล้านคน ยอดใช้จ่ายกว่า 384 ล้านบาท รวมทั้ง 3 โครงการ มียอดใช้จ่ายสะสมกว่า 41,059 ล้านบาท

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221025141330821

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More