ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี แจ้งเตือนแรงงานไทยที่ประสงค์จะไปทำงานประเทศญี่ปุ่นเตรียมความพร้อมในการสอบทักษะแรงงานฝีมือ ไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้ฉวยโอกาสแสวงหาประโยชน์จากกระบวนการจัดสอบภาษา

จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี แจ้งเตือนแรงงานไทยที่ประสงค์จะไปทำงานประเทศญี่ปุ่นเตรียมความพร้อมในการสอบทักษะแรงงานฝีมือ ไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้ฉวยโอกาสแสวงหาประโยชน์จากกระบวนการจัดสอบภาษา

จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี แจ้งเตือนแรงงานไทยที่ประสงค์จะไปทำงานประเทศญี่ปุ่นเตรียมความพร้อมในการสอบทักษะแรงงานฝีมือ ไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้ฉวยโอกาสแสวงหาประโยชน์จากกระบวนการจัดสอบภาษา

นางสาวอุดม อ่วมละออ จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานได้รับการประสานจากสำนักบริการตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงยุติธรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น เรื่องการกำหนดการจัดสอบในประเทศไทยเพื่อประเมินคุณสมบัติเป็นแรงงานทักษะเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น (Specified skilled Workers) โดยจัดสอบทักษะภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน และทักษะอาชีพ สาขางานบริบาล และภาษาญี่ปุ่นสำหรับงานบริบาล

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี จึงขอประชาสัมพันธ์ให้แรงงานไทยที่ประสงค์จะไปทำงานประเทศญี่ปุ่นในสถานะแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ (แรงงานฝีมือ) เตรียมความพร้อมของตนเองล่วงหน้าสำหรับสมัครสอบทักษะในสาขาต่างๆ สมัครสอบได้ที่ http://ac.prometric-jp.com/testlist/ssw/index.html และขอให้ประชาชน คนหางานพิจารณาไตร่ตรองการโฆษณาชักชวนและข้อมูลต่างๆ ให้รอบคอบ เพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้ฉวยโอกาสแสวงหาประโยชน์จากกระบวนการจัดสอบภาษา และทดสอบทักษะฝีมือในสาขาอาชีพต่างๆ ของแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ(แรงงานฝีมือ) ในประเทศไทย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรีโทรศัพท์ 0 3248 8382-3 ในวันและเวลาราชการ

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More