ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ประกันสังคม ย้ำสิทธิตรวจสุขภาพประจำปีฟรีก่อนสิ้นปี

ประกันสังคม ย้ำสิทธิตรวจสุขภาพประจำปีฟรีก่อนสิ้นปี

นางนิยดา เสนีย์มโนมัย ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน สำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมร่วมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล เพื่อดูแลสุขภาพของผู้ประกันตนเชิงรุกในทุกมิติ โดยให้สิทธิผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 สามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำหรับปี 2565 นี้ ใกล้สิ้นปีแล้ว ขอเชิญชวนให้ผู้ประกันตนเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีได้ที่โรงพยาบาลเครือข่ายประกันสังคมทั่วประเทศ หรือโรงพยายาลตามสิทธิที่ผู้ประกันตนเลือกไว้ เพียงยื่นบัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถเข้ารับการตรวจร่างกายได้ 14 รายการ

โดยมีเกณฑ์การตรวจสุขภาพตามช่วงอายุตามความจำเป็น อาทิ การตรวจร่างกายการคัดกรองการได้ยิน การตรวจเต้านมโดยแพทย์ การตรวจตา/การตรวจสายตา การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด การตรวจปัสสาวะ การตรวจน้ำตาลในเลือด ตรวจการทำงานของไต ตรวจไขมันในเลือด ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบ ตรวจมะเร็งปากมดลูก และการเอ็กเรย์ เป็นต้น ซึ่งบางรายได้จะตรวจ 1 ครั้งต่อปี หรือ 3 ครั้งต่อปี ดังนั้นผู้ประกันตนจึงควรตระหนักและให้ความสนใจกับการตรวจสุขภาพที่สามารถใช้สิทธิได้ทุกปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำหรับการเตรียมตัวตรวจสุขภาพประจำปี ผู้ประกันตนควรงดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง นอนหลับพักผ่อนไม่น้อยกว่า 6-8 ชั่วโมง สวมใส่เสื้อที่สะดวกต่อการตรวจร่างกาย งดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมง หลีกเลี่ยงการรับประทานของหวานหรือดื่มน้ำหวาน สำหรับผู้ประกันตนหญิงไม่ควรอยู่ในช่วงก่อนหรือหลังมีประจำเดือน 7 วัน ทั้งนี้หากมีโรคประจำตัว ควรนำเอกสารหรือยาที่รับประทานอยู่มาให้แพทย์ดูด้วย เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ผลตรวจ

ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบข้อมูลโรงพยาบาล ที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th โทรสายด่วน 1506 กด 1 โทรได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221026113654032

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More