ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เขื่อนอุบลรัตน์ แนวโน้มน้ำลดลง ระดับน้ำในเขื่อน 183.44 เมตร ลดลงจากเมื่อวาน 7 ซม.

เขื่อนอุบลรัตน์ แนวโน้มน้ำลดลง ระดับน้ำในเขื่อน 183.44 เมตร ลดลงจากเมื่อวาน 7 ซม.

สถานการณ์น้ำเขื่อนอุบลรัตน์ วันที่ 26 ตุลาคม 2565 ข้อมูลเวลา 06.00 น. ระดับน้ำในเขื่อน 183.44 เมตรระดับทะเลปานกลาง(ม.รทก.) ลดลงจากเมื่อวาน 7 เซนติเมตร(ซม.) ปริมาณน้ำในเขื่อน 2,993.25 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 123 % ของความจุเขื่อน(ความจุเขื่อนปกติ 100% เท่ากับ 2,431.30 ล้าน ลบ.ม.) เมื่อวานมีน้ำไหลเข้าเขื่อน 11.67 ล้าน ลบ.ม.

เมื่อวานเขื่อนระบายน้ำ 30.00 ล้าน ลบ.ม. แผนการระบายน้ำวันนี้ 30.00 ล้าน ลบ.ม. เป็นการระบายน้ำเท่าเดิมจากเมื่อวานนี้ โดยขณะนี้เขื่อนอุบลรัตน์มีปริมาณน้ำกักเก็บในอ่าง เกินความจุปกติ (100%) อยู่เป็นจำนวน 561.95 ล้าน ลบ.ม.ลดลงจากเมื่อวาน 23.69 ล้าน ลบ.ม. (เขื่อนอุบลรัตน์ มีน้ำเต็มความจุอ่างปกติ 100 % ที่ระดับ 182.00 ม.รทก. เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2565 เวลาประมาณ 15.00 น.) ขณะนี้ยังคงมีน้ำไหลเข้าเขื่อน และเขื่อนยังคงมีระดับน้ำสูงกว่าระดับกักเก็บปกติอยู่ 1.44 เมตร สถานการณ์น้ำไหลเข้าเขื่อนอุบลรัตน์มีแนวโน้มลดลง เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างปริมาณน้ำที่ระบาย และน้ำที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ จึงยังคงระดับการระบายน้ำที่ 30 ล้าน.ลบ.ม.ต่อไปในช่วงนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนที่อยู่เหนือเขื่อนอุบลรัตน์ริมอ่างเก็บน้ำ และท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ ให้เฝ้าระวังเพื่อรับระดับน้ำในอ่างเหนือเขื่อนและลำน้ำพองท้ายเขื่อน ที่เปลี่ยนแปลงในช่วงนี้

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More