ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง ฝึกอบรม “Switch Machine” และระบบอาณัติสัญญาณรถไฟ มอบวัสดุทางการศึกษาจากประเทศเกาหลี

วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง ฝึกอบรม “Switch Machine” และระบบอาณัติสัญญาณรถไฟ มอบวัสดุทางการศึกษาจากประเทศเกาหลี

วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “Switch Machine” และระบบอาณัติสัญญาณรถไฟ และพิธีรับมอบวัสดุทางการศึกษาจากประเทศเกาหลี โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณดิษ วรรณโกฏิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครลำปางกล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน โดยมีผู้บริหารสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง กล่าวว่า วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการวิทยาลัยของเราเดิมชื่อวิทยาลัยการอาชีพเกาะคาและได้เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับการยกระดับการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยสู่มาตรฐานสากลและเป็นการรองรับยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยการอาชีพเกาะคาเป็นวิทยาลัยเทคนิคนครลำปางในการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอนตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือ S-Curve โดยแบ่งเป็น 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพในการต่อยอด (First S Curve) และ 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) สำหรับพิธีรับมอบวัสดุการศึกษาจากประเทศเกาหลี วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง และทาง KOTRA ได้ส่งจดหมายแจ้งเกี่ยวกับการบริจาคอุปกรณ์ดังกล่าวให้ทราบว่าการดำเนินงานของโดรงการได้รับการอนุมัติจาก KOTRA เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 และให้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวที่ไม่ใด้ใช้งานตามโครงการบริจาคร่วมกับ KInfra

จากนั้น ผู้แทนจากประเทศเกาหลีได้มอบวัสดุการศึกษาแก่นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง และผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เป็นผู้รับมอบ

การดำเนินโครงการในครั้งนี้เพื่อใช้ในการเรียน การสอน การเรียนรู้ อบรมให้กับท้องถิ่นและชุมชน ซึ่งเป็นโครงการบริจาคโดยไม่แสวงหาผลกำไร

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221026090350981

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More