ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ มีกำหนดการเดินทางเป็นประธานร่วมกับนายกรัฐมนตรี สปป. ลาว พิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ – บอลิคำไซ) วันที่ 28 ตุลาคม 2565

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ มีกำหนดการเดินทางเป็นประธานร่วมกับนายกรัฐมนตรี สปป. ลาว พิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ – บอลิคำไซ) วันที่ 28 ตุลาคม 2565

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีกำหนดการเดินทางเป็นประธานร่วมกับ นายพันคำ วิพาวัน นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ – บอลิคำไซ) ณ บริเวณพื้นที่โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 5 อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ แขวงบอลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า พิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 5 นี้ เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบร่วมกันในช่วงที่นายกรัฐมนตรี สปป. ลาวเยือนไทยเมื่อวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2565 โดยสะพานมิตรภาพฯ แห่งที่ 5 นี้ มีความยาว 1.35 กิโลเมตร แบ่งเป็นฝั่งไทย 0.815 กิโลเมตร และฝั่งลาว 0.535 กิโลเมตร สะพานแห่งนี้จะช่วยเพิ่มทางเลือกในการคมนาคมขนส่งระหว่างไทยกับ สปป. ลาว และส่งเสริมความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคระหว่างไทย – ลาว – เวียดนามบนเส้นทางหมายเลข 8 (R8) เชื่อมต่อกับมณฑลกว่างสีของจีนได้สะดวกยิ่งขึ้นด้วย ซึ่งคาดว่าสะพานแห่งนี้จะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2567
ในการเดินทางครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีจะมีโอกาสได้หารือทวิภาคีกับนายพันคำ วิพาวัน นายกรัฐมนตรี สปป. ลาว เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันในฐานะเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิด ทั้งในรูปแบบทวิภาคีและพหุภาคี ซึ่งทั้งไทยและ สปป. ลาว ต่างต้องการที่จะผลักดันความเชื่อมโยงระหว่างกัน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาร่วมกัน

ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/60865

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More