ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดสมุทรปราการ จัดงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันข้าราชการพลเรือน

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ วางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมสาทิสลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า ณ ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ

วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งตรงกับวันที่ 31 มีนาคม 2330 และด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยเป็นอเนกประการ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2535 กำหนดให้วันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการจังหวัดสมุทรปราการ โดยจังหวัดสมุทรปราการ มีข้าราชการได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย นางอำพันธุ์ พรมศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) โรงพยาบาล สมุทรปราการ ,นางสาวพรวิมล ลี้ทอง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) โรงพยาบาลสมุทรปราการ,ว่าที่ร้อยตรีสายสวาท สุขวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ,นายกฤตเมธ ธีระสุนทรไท รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทรงธรรม ระดับปฏิบัติการ (คศ.1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ลภัสนันท์ เหมะจุฑาภัควัฒน์

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการเครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/