ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กฟผ. ประกาศเตรียมยกเลิกการอพยพประชาชนอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

กฟผ. ประกาศเตรียมยกเลิกการอพยพประชาชนอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ตามที่ กฟผ.ได้แจ้งเตรียมพร้อมอพยพ ขนย้าย สิ่งของ และทรัพย์สินขึ้นที่สูง เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2565 นั้น ปัจจุบันสถานการณ์น้ำเขื่อนอุบลรัตน์ มีแนวโน้มคลี่คลายเข้าสู่สภาวะการณ์ที่ดีขึ้นตามลำดับ โดยมีระดับน้ำ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. อยู่ที่ 183.55 ม.รทก. (3,030.20 ล้าน ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 124.63 เกินระดับเก็บกัก 1.55 ม. เกินความจุ 598.90 ล้าน ลบ.ม.(ระดับน้ำขึ้นสูงสุดอยู่ที่ 184.13 ม.รทก. เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565) คาดการณ์ว่า ระดับน้ำเขื่อนอุบลรัตน์จะลดลงได้ถึงระดับ 183.50 ม.รทก. ซึ่งจะส่งผลทำให้มีระดับน้ำต่ำกว่าคันดินด้านเหนือเขื่อน และจะลดลงถึงระดับ 182.00 ม.รทก. ซึ่งเป็นระดับเก็บกักปกติสูงสุด ประมาณกลางเดือน พฤศจิกายน 2565 ตามลำดับ

ในขณะที่ นายสมศักดิ์ แสนอินทร์ นายอำเภอโนนสัง แจ้งว่า พื้นที่ที่น้ำได้เอ่อท่วมบริเวณบ้านโคกกลาง บ้านโสกจาน ตำบลโนนสัง, บ้านโนนยาว ตำบลโคกใหญ่, บ้านท่าลาด ตำบลหนองเรือ, บ้านโนนเมือง บ้านห้วยบง ตำบลโนนเมือง บ้านกุดฉิมศรีวิไล บ้านท่าศิลา ตำบลบ้านค้อ ขณะนี้น้ำลดระดับลงเรื่อยๆ แม้การสัญจรทางบกบางจุดยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ และยังคงต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนอยู่ ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถใช้การได้ทั้งหมดในไม่ช้า ส่วนความเสียหายด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง และทรัพย์สิน อยู่ระหว่างการสำรวจ

จากสถานการณ์ดังกล่าว กฟผ. จึงได้ประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งสถานการณ์น้ำให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการเตรียมยกเลิกการอพยพ ประชาชนอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมแจ้ง ผู้ประกอบกิจการ เกษตรกร รวมทั้งประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ท้ายคันดินและริมฝั่งน้ำ ให้รับทราบ แต่ยังต้องเฝ้าระวัง ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องต่อไป

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More