ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมทางหลวงชนบท กำชับแขวงทางหลวงชนบทเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชน พร้อมฟื้นฟูสายทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท กำชับแขวงทางหลวงชนบทเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชน พร้อมฟื้นฟูสายทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท กำชับแขวงทางหลวงชนบทเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชน พร้อมฟื้นฟูสายทางหลวงชนบท

ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยขณะนี้ว่า มีสายทางหลวงชนบทได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะของมวลน้ำที่ท่วมขัง และทำให้สายทางหลวงชนบทได้รับความเสียหายทั้งสิ้น จำนวน 102 สายทาง ปัจจุบันสามารถเปิดให้ประชาชนสัญจรผ่านได้แล้วจำนวน 45 สายทาง และยังไม่สามารถสัญจรได้ จำนวน 57 สายทาง แบ่งออกเป็น ภาคเหนือ จำนวน 2 สายทาง ภาคกลาง จำนวน 15 สายทาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 40 สายทาง ทั้งนี้ ได้กำชับให้ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเตรียมพร้อมในทุกมิติ เช่น เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ กำลังคน รถรับ – ส่งประชาชน และสิ่งของที่จำเป็น เพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนให้ทันต่อสถานการณ์ ตลอดจนลงพื้นที่ติดตามดูแลสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อเร่งรัดฟื้นฟูสายทางหลวงชนบทที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ และรายงานผลการดำเนินงานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้รับทราบทุกวันจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติอธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวต่อว่า การเกิดอุทกภัยในประเทศไทยครั้งนี้ ทั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีความห่วงใยในความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอย่างมาก โดยได้มอบแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือและเยียวยาอย่างเร่งด่วน โดยในส่วนของกรมทางหลวงชนบทได้เร่งดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ประมาณการราคา และจัดทำข้อมูลความเสียหายของสายทางหลวงชนบทที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาโดยด่วน และหากสิ่งใดที่สามารถดำเนินการได้ก่อนขอให้ดำเนินการทันที โดยไม่ต้องรอน้ำลด อาทิ การให้ความช่วยเหลือโดยจัดรถเพื่อรับ – ส่งประชาชนที่ติดค้างอยู่ในพื้นที่ ให้สามารถเดินทางใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อเร่งฟื้นฟูสายทางหลวงชนบทที่ถูกน้ำกัดเซาะจนได้รับความเสียหายให้สามารถใช้สัญจรชั่วคราวอย่างปลอดภัยได้ก่อน การลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและดำเนินการอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชน การเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด เป็นต้น พร้อมทั้งได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยที่ได้รับผลกระทบต้องรายงานผลการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนให้รับทราบทุกวัน เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการให้ความช่วยเหลือและเยียวยาพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่และรวดเร็วของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
สำหรับพี่น้องประชาชนที่มีความจำเป็นจะต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย ขอให้เดินทางด้วยความระมัดระวัง และขอให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนเดินทางทุกครั้ง ที่สำคัญขอให้สังเกตป้ายเตือน ป้ายบอกทาง เพื่อความปลอดภัยของตนเอง โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวงชนบท โทร. 1146 หรือแขวงทางหลวงชนบทแต่ละจังหวัดเพื่อหลีกเลี่ยงและวางแผนก่อนเดินทาง ต่อไป

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More